Партнеры
Каталог услуг
Контакты
Карты проезда
Акционерам

Поиск:
Акционерам    

        Загальна кількість акцій – 1 255 960, та голосуючих акцій – 1 193 205, станом на 19 лютого 2018 року відповідно до переліку акціонерів яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів.
Інформацію розміщено 22 лютого 2018 року.

        Загальна кількість акцій – 1 255 960, та голосуючих акцій – 1 193 205, станом на 12 квітня 2018 року відповідно до переліку акціонерів які мають право на участь у загальних зборах.
Інформацію розміщено 17 квітня 2018 року.

       Положення про загальні збори, наглядову раду, виконавчий орган та ревізійну комісію, інші внутрішні положення товариства, що регулюють діяльність органів товариства, та зміни до них

·        Принципи (кодекс) корпоративного управління товариства

·        Протоколи загальних зборів

·        Висновки ревізійної комісії (ревізора) та аудитора товариства


                    
Річна інформація емітента цінних паперів за 2010 рік  
                    
              Річна інформація емітента цінних паперів за 2011 рік  

              Річна інформація емітента цінних паперів за 2012 рік  

              Річна інформація емітента цінних паперів за 2013 рік  

              Річна інформація емітента цінних паперів за 2014 рік (оприлюднено 03.04.2015)  

              Річна інформація емітента цінних паперів за 2015 рік (оприлюднено 21.04.2016)  

              Звіт 2016 рік (оприлюднено 21.04.2017)  

              Звіт 2017 рік (оприлюднено 16.04.2018)  

              Документи звітності, що подаються відповідним державним органам

 

·        Перелік афілійованих осіб товариства із зазначенням кількості, типу та/або класу належних їм акцій

·        Особлива інформація про товариство згідно з вимогами законодавства


·        Відомості про зміну складу посадових осіб емітента


Вiдомостi про змiну власникiв акцiй, яким належить 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй

 


Дата розміщення 12 квітня 2016 року

 


Дата розміщення 22 лютого 2017 року

 
Дата розміщення 22 квітня 2016 року

 


Дата розміщення 20 квітня 2017 року

 Дата розміщення 20 квітня 2017 року

 


Дата розміщення 25 квітня 2017 року

 


Дата розміщення 05 березня 2018 року

 


Дата розміщення 18 квітня 2018 року

 


Дата розміщення 18 квітня 2018 року

 


Дата розміщення 18 квітня 2018 року