Партнеры
Каталог услуг
Контакты
Карты проезда
Акционерам

Поиск:
Акционерам    

        Загальна кількість акцій – 1 255 960, та голосуючих акцій – 1 193 205, станом на 26 лютого 2019 року відповідно до переліку акціонерів,
яким надсилатиметься письмове повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства.
Інформацію розміщено 01 березня 2019 року.

        Загальна кількість акцій – 1 255 960, та голосуючих акцій – 1 193 205, станом на 11 квітня 2019 року відповідно до переліку акціонерів,
які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства.
Інформацію розміщено 15 квітня 2019 року.

       Положення про загальні збори, наглядову раду, виконавчий орган та ревізійну комісію, інші внутрішні положення товариства, що регулюють діяльність органів товариства, та зміни до них

·        Принципи (кодекс) корпоративного управління товариства

·        Протоколи загальних зборів

·        Висновки ревізійної комісії (ревізора) та аудитора товариства


              
Річна інформація емітента цінних паперів за 2010 рік  
                   
              Річна інформація емітента цінних паперів за 2011 рік  

              Річна інформація емітента цінних паперів за 2012 рік  

              Річна інформація емітента цінних паперів за 2013 рік  

              Річна інформація емітента цінних паперів за 2014 рік (оприлюднено 03.04.2015)  

              Річна інформація емітента цінних паперів за 2015 рік (оприлюднено 21.04.2016)  

              Звіт 2016 рік (оприлюднено 21.04.2017)  

              Звіт 2017 рік (оприлюднено 16.04.2018)  

              Звіт 2018 рік (оприлюднено 19.04.2019)

              Звіт 2018 рік (оприлюднено 19.04.2019) завантажити

              Документи звітності, що подаються відповідним державним органам

 

·        Перелік афілійованих осіб товариства із зазначенням кількості, типу та/або класу належних їм акцій

·        Особлива інформація про товариство згідно з вимогами законодавства


·        Відомості про зміну складу посадових осіб емітента


Вiдомостi про змiну власникiв акцiй, яким належить 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй

 


Дата розміщення 12 квітня 2016 року

 


Дата розміщення 22 лютого 2017 року

 
Дата розміщення 22 квітня 2016 року

 


Дата розміщення 20 квітня 2017 року

 Дата розміщення 20 квітня 2017 року

 


Дата розміщення 25 квітня 2017 року

 


Дата розміщення 05 березня 2018 року

 


Дата розміщення 18 квітня 2018 року

 


Дата розміщення 18 квітня 2018 року

 


Дата розміщення 18 квітня 2018 року

 


Дата розміщення 27 лютого 2019 року

 


Особлива інформація емітента цінних паперів розміщено 17 квітня 2019 року завантажити
Особлива інформація емітента цінних паперів розміщено 17 квітня 2019 року завантажити
Особлива інформація емітента цінних паперів розміщено 19 квітня 2019 року завантажити
Повідомлення про набуття права власності на домінуючий контрольній пакет акцій розміщено 11 липня 2019 року завантажити
Особлива інформація емітента цінних паперів розміщено 11 липня 2019 року завантажити
Публічна безвідклична вимога розміщено 12 серпня 2019 року завантажити